Hướng dẫn cài đặt Adobe Bridge 2023 chi tiết

Mật khẩu giải nén (Pasword): vnz
Chú ý: Sử Dụng WinRAR hoặc 7-Zip bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Download Adobe Bridge 2023

Link Google Drive
Link Mediafire

Yêu cầu cấu hình cài đặt Adobe Bridge 2023

– Bộ xử lý Intel Core2 Duo hoặc AMD Athlon 64; Bộ xử lý 2 GHz hoặc nhanh hơn
– Microsoft Windows 7 với Gói Dịch vụ 1, Windows 8.1 hoặc Windows 10
– RAM 2 GB (khuyên dùng 8 GB)
– 2 GB dung lượng đĩa cứng khả dụng để cài đặt 32-bit; 2,1 GB dung lượng đĩa cứng khả dụng để cài đặt 64-bit; cộng với dung lượng trống bổ sung cần thiết trong quá trình cài đặt (không thể cài đặt trên thiết bị lưu trữ flash rời)
– Màn hình 1024×768 (khuyên dùng 1280×800) với màu 16 bit và 512 MB VRAM (khuyến nghị 1 GB)
– OpenGL 2.0–có khả năng hệ thống

Hướng dẫn cài đặt Adobe Bridge 2023

Sau khi tải về bạn tiến hành giải nén phần mềm bằng WinRAR hoặc 7-zip bản mới nhất.

Tiếp theo tiến hành chạy file Setup để tiến hành cài đặt, có thông báo hiện lên thì chọn Yes.

Tiếp theo bạn có thể tiến hành thay đổi ngôn ngữ tại phần Language và vị trị cài đặt tại phần Location, tiếp đến nhấn Continue để tiến hành cài đặt.

Thông báo như dưới là đã cài đặt thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*