Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023 chi tiết

Mật khẩu giải nén (Pasword): vnz
Chú ý: Sử Dụng WinRAR hoặc 7-Zip bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Download Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023

Link Google Drive
Link mediafire

Yêu cầu cấu hình cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023

Adobe Premiere Pro 2022 / 2023 được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn

Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023

Sau khi tải về bạn tiến hanh giải nén phần mềm

Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023 chi tiết
Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023 chi tiết
Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023 chi tiết

Tiếp đến chạy file Setup để tiến hành cài đặt, có thông báo hiện lên chọn Yes.

Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023 chi tiết

Tiếp đến bạn lựa chọn ngôn ngữ muốn cài đặt thêm sau đó nhấn Continue để tiếp tục

Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023 chi tiết

Hiện thông báo như dưới là đã cài đặt thành công.

Hướng dẫn cài đặt Adobe Speech to Text v12.0 for Premiere Pro 2023 chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*